Pokerhänder

PokerhänderNedan hittar ni samtliga pokerhänder som man kan få när man spelar poker. Pokerhänderna gäller för samtliga pokerspel, inklusive vanlig draw poker, Texas Holdem, 5 och 7 card stud, Omaha poker och alla andra varianter av poker.

Poker Hand Ranking

Här hittar ni alla pokerhänder med ranking.

Bästa pokerhanden hittas längst upp och sen går det neråt. Ni hittar också odds för samtliga pokerhänder. Oddsen som ges är chansen att få pokerhanden direkt på given.

Poker Hand Ranking
Royal Straight Flush
Straight Flush
Fyrtal
Kåk
Flush
Stege
Triss
Två Par
Par
Högsta Kort

Royal Straight Flush

Royal Straight Flush

Royal Straight Flush är pokerhändernas pokerhand. Det är en färgstege från 10 upp till Ess. Har du denna kan du inte förlora eftersom det är den bästa pokerhanden av alla.

Vilken Royal Straight Flush är Bäst

Färgerna har ingen betydelse för en royal straight flush. Om nu någon annan kring bordet också skulle ha en royal straight flush så delas potten lika.

Odds för att få en Royal Straight Flush

1 på 649 730

Straight Flush / Färgstege

Straight Flush - Färgstege

Färgstege, eller Straight Flush, är en stege där korten också är i samma färg. En färgstege är en extremt bra hand och den näst bästa handen i poker. Om två eller fler spelare har en färgstege så är det högsta kortet som avgör, inte vilken färg det är.

Vilken Färgstege är Bäst

Om en spelare har färgstege (som i bilden) från 6 till 10 och en annan har från 8 till Dam så vinner spelaren med stegen 8 till Dam.

Odds för att få en Färgstege / Straight Flush

1 på 72 193

Fyrtal / Four of a Kind

Fyrtal / Four of a Kind

Fyrtal (Four of a Kind) innebär 4 kort av samma värde, exempelvis 4 damer som i bilden ovan.

Vilket Fyrtal Vinner

Om två spelare båda har fyrtal så vinner den spelare med högst fyrtal. Skulle två spelare ha samma fyrtal, vilken händer ibland i Texas Holdem, så vinner den spelare som har högsta sidokort, eller "kicker" som sidokortet också kallas.

En spelare med 4 damer och ett Ess som sidokort slår alltså en spelare med 4 damer och en Knekt som sidokort. Har båda spelarna lika högt sidokort så delas potten. Man räknar alltså aldrig ett 6:e kort. En pokerhand har alltid 5 kort.

Odds för att få ett Fyrtal

1 på 4164

Kåk / Full House

Kåk / Full House

Kåk (Full House) är 3 kort av samma värde samt två andra kort med lika värde. Alltså en triss och ett tvåpar kombinerat.

Vilken Kåk Vinner

Om två spelare båda har en kåk så vinner den spelare som har den högsta trissen. Om en spelare har kåk i 5:or och Ess (5-5-5-A-A) och en annan har kåk i Kungar och 2:or (K-K-K-2-2) så vinner alltså spelaren som har kåk med Kungar. En kåk med triss i kungar kallas "kåk med kungar högt". En kåk med triss i 5:or kallas "kåk med femmor högt".

Endast när två spelare har samma triss (vilket händer ibland i exempelvis Texas Holdem) så räknas de övriga två korten, alltså paret. Och då är det den spelare med högsta par som vinner. Om båda spelare också har samma par så delas potten lika.

Odds för att få en Kåk

1 på 693

Flush / Färg

Flush / Färg

Flush (färg) är en pokerhand där samtliga kort har samma färg. Alltså en hand där alla 5 kort är i hjärter, spader, ruter eller klöver.

Vilken Flush Vinner

Om två spelare båda har flush så vinner den spelare vars flush har högsta kortet. En spelare med flush i spader med korten 4-J-7-8-A (som i bilden ovan) slår alltså en spelare med flush i hjärter med korten 3-J-6-10-K eftersom spaderflushen har högsta kort Ess (A).

Om två spelare har samma högsta kort så är det nästa högsta kort som räknas osv. Tänk på att en pokerhand alltid utgörs av 5 kort. Så, om två spelare har flush på samma 5 kort så delas potten.

Vilken färg flushen har är helt betydelselöst. Det är alltid högsta kort som avgör.

Odds för att få en Flush

1 på 508

Stege / Straight

Stege / Straight

Stege (Straight) är 5 kort i ordning, eller "i rad". Exempelvis 6-7-8-9-10 som i bilden ovan. En stege kan både börja med ett Ess (A-2-3-4-5) och sluta med ett Ess (10-J-Q-K-A).

En stege kan dock aldrig gå från exempelvis dam till 3 (Q-K-A-2-3), detta kallas "rund stege) och är ingen giltig pokerhand.

Vilken Stege är Bäst

Om två spelare har stege så vinner den spelare som har högsta stegen. En spelare med stege upp till Kung (9-10-J-Q-K) slår alltså en spelare med stege upp till 10 (6-7-8-9-10). Den bästa stegen är stege upp till Ess (10-J-Q-K-A).

Om två spelare har lika hög stege så delas potten. Färgen på högsta kortet eller liknande har ingen betydelse.

Odds för att få en Stege

1 på 254

Triss / Three of a Kind

Triss / Three of a Kind

Triss (Three of a Kind) är en pokerhand där 3 av korten har samma värde. Exempelvis 10-10-10-K-A (som på bilden ovan) som kallas en "triss i tior".

Vilken Triss Vinner

Om två spelare har triss så vinner den spelare som har högsta trissen. Om båda spelarna har samma triss så avgör istället 4:e kortet. Då vinner den spelare som har högsta 4:e kort. Om 4:e kortet också är lika så avgörs handen på 5:e kortet där den spelare vinner som har högsta 5:e kort.

Har två spelare samma triss samt lika högt 4:e och 5:e kort så delas potten.

Odds för att få en Triss

1 på 46

Två Par (Two Pair)

Två Par / Two Pair

Två Par (Two Pair) är som namnet antyder två par, exempelvis två Ess och två Kungar (som på bilden ovan).

Två Par - Vem Vinner

Om två spelare har två par så vinner spelaren med det högsta paret. En hand med två par i Ess och Tvåor (A-A-2-2-10) slår alltså en hand med två par i Kungar och Damer (K-K-Q-Q-10).

Om båda spelarna har samma högsta par så räknas istället det lägre paret. Ett två par i Kungar och 10:or (K-K-10-10-8) slår alltså ett två par i Kungar och 5:or (K-K-5-5-8).

Om båda spelarna har samma högsta och lägsta par så räknas det femte kortet och den spelare som har högst femte kort vinner då. Om båda spelarna har två par i Kungar och 10:or med Dam (K-K-10-10-Q) respektive 8 (K-K-10-10-8) som femte kort så vinner alltså spelaren med Dam (K-K-10-10-Q).

Detta femte kort kallas "kicker" och det är inte ovanligt att "kickern" avgör väldigt stora pottar.

Har båda spelarena samma femte kort (kicker) så är det oavgjort och potten delas. Man räknar aldrig ett sjätte eller sjunde kort. En pokerhand utgörs alltid, utan undantag, av fem kort.

Odds för att få ett Två Par

1 på 20

Par / Pair

Par / Pair

Par (Pair) är en pokerhand där två kort har samma värde. Exempelvis "Par i Ess" (A-A-K-10-5) som i bilden ovan.

Par - Vem Vinner

Om två eller flera spelare har par så vinner den spelare med högsta paret. Ett par i Ess (A-A-K-10-5) slår alltså par i Damer (Q-Q-K-10-5).

Om två spelare har samma par så vinner den spelare som har högst tredje kort. Ett par i Ess med Kung som tredje kort (A-A-K-10-5) slår alltså ett par i Ess med Dam som sidokort (A-A-Q-10-5).

Om båda spelarna har samma tredje kort så vinner den spelare som har högsta fjärde kort. Har båda spelarna också samma fjärde kort så avgörs det istället på femte kortet.

Om båda spelarna även har samma femte kort så är det oavgjort och potten delas. Det avgörande kortet kallas också för "sidokort" eller, vilket är mer vanligt - "kicker".

Odds för att få ett Par

1 på 2

Högsta Kort

Högsta Kort

Högsta Kort infaller när ingen har par eller högre. Då avgörs handen istället på vem som har det högsta kortet.

Högsta Kort - Vem Vinner

Om ingen har par eller högre så vinner den spelare som har högsta kortet. En hand med Ess som högsta kort slår alltså en hand med Kung som högsta kort.

Om flera spelare har samma högsta kort så avgörs det på andra kortet. Har flera spelare också samma andra kort så avgörs det på tredje kortet osv.

Om flera spelare har samma värde på samtliga 5 kort så är det oavgjort och potten delas lika.

Man räknar aldrig ett 6:e kort och färgerna på korten har aldrig betydelse.

Poker Hand

En poker hand innehåller alltid 5 kort. Det existerar inga undantag på denna regel. Detta gäller även om ni spelar Texas Hold em och 7 card stud där spelaren har fler kort än 5. Pokerhanden avgörs alltid på de bästa 5 korten i handen.

Lika eller Oavgjort i Poker

Om de bästa 5 korten inte kan ge en vinnare, så slutar handen lika och potten fördelas lika mellan de spelare som har bästa handen. Något som faktiskt är ganska vanligt i exempelvis Texas Holdem. Man avgör alltså aldrig en oavgjord situation med ett sjätte kort eller avgör det på vilken färg korten har.

En pokerhand består alltid av 5 kort, ingen färg är högre/bättre än någon annan och vid lika / oavgjort så delas potten jämt mellan de spelare som har den vinnande handen.

 

Copyright © 2017 - 2019 | PokerHänder.se | Alla Rättigheter Reserverade